Обучение „Изпълнение на проекти“ за българските бенефициенти по първата покана се проведе в Кюстендил