Процедура за подбор на Експерт по мониторинг на инвестиционни проекти по Interreg-ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония за периода 2014-2020 г.

27.01.2020

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обявява процедура за подбор на „експерт по мониторинг на инвестиционни проекти“ в Съвместния секретариат по Interreg-ИПП Програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014-2020 г.

Описание на работата и изискванията за заемане на длъжността можете да намерите ТУК.

Краен срок за кандидатстване: 11 февруари 2020 | 17:30 ч.

Facebook icon
Twitter icon