Tендерска постапка за корекција на дол низ село Гармен помеѓу четврт 63 и четврт 65 и корекција на дол низ с. Огњаново меѓу четврт 48 и четврт 50.

23.12.2022

Тендерска постапка за корекција на дол низ село Гармен помеѓу четврт 63 и четврт 65 и корекција на дол низ с. Огњаново меѓу четврт 48 и четврт 50.

Референтен број:  Construction works in Garmen - CCI 2014TC16I5CB006


Општина Грмен има намера да додели договор за работа за Корекција на дол низ село Грмен помеѓу четврт 63 и четврт 65 и корекција на дол низ село Огњаново помеѓу четврт 48 и четврт 50, со финансиска помош од INTERREG-IPA. Програма за прекугранична соработка Бугарија – Северна Македонија. Тендерското досие е достапно на увид во општина Грмен, Адреса: ул. Парва бр. 35, 2960 Грмен, Република Бугарија и објавено на следните веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/ 

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 24.01.2023 год 12:00 часот локално време.

 

Можните дополнителни информации или појаснувања / прашања ќе бидат објавени на следните веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

 

Facebook icon
Twitter icon