Известување за доделување на договор за „Реконструкција на "Саат-кула“ Дупница" по проект CB006.2.21.150 “Одржливо користење на културното наследство во Дупница и Крива Паланка“

25.11.2021

Известување за доделување на договор за „Реконструкција на "Саат-кула“ Дупница" по проект CB006.2.21.150 “Одржливо користење на културното наследство во Дупница и Крива Паланка“

референтен број:  CB006.2.21.150 Reconstruction_1


Известување за доделување на договор за „Реконструкција на "Саат-кула“ Дупница" по проект CB006.2.21.150 “Одржливо користење на културното наследство во Дупница и Крива Паланка“ Втора покана за предлог проекти №2014TC16I5CB006, финансирана преку Interreg-ИПА Програма за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014-2020,

Повикување на објава: Реф. № CB006.2.21.150 Reconstruction_1

Бенефициент: Општина Дупница

Проект: “Одржливо користење на културното наследство во Дупница и Крива Паланка“

Код: CB006.2.21.150

Известувањето за доделување на договорот е достапно ТУКА

Facebook icon
Twitter icon