Прв состанок на Комитетот за следење на програмата Interreg VI-A ИПА Бугарија - Северна Македонија 2021-2027

30.11.2022
Event date: 
06.12.2022 10:00 to 14:00
Facebook icon
Twitter icon