Дигитална природа

Код на проектот:CB006.1.22.033
Покана:CB006.1
Приоритет:2.2. Подобрување на конкурентноста на туристичката понуда на регионот за ПГС
Вид на проектот:Soft
Времетраење на проектот (во месеци):14
Вредност на договорот:118652.03 €
Кофинансирање од ЕУ:85.00 %
Датум на започнување на проектот:17.10.2016
Датум на завршување на проектот:16.12.2017
Поле на интервенција:092 Заштита, развој и промоција на општествени туристички вредности
Резиме на проектот:

Проектот има за цел да придонесе за одржлив развој на прекуграничниот регион помеѓу Бугарија и Македонија и да го подобри својот имиџ преку стимулирање на искористување на своите неискористени потенцијали за природен туризам. Целта на проектот е исто така зголемување на: 1 / туристичката атрактивност на природните локалитети во прекуграничниот регион БГ-МК преку нивната дигитализација и 2 / туристичкото претставување на природните атракции во БГ-МК прекуграничниот регион преку нивното промовирање како заедничка туристичка дестинација. Обезбедување на квалитетни и иновативни дигитални содржини за импресивните природни локалитети во регионот, кои ке бидат лесно достапни преку интернет. Заедничка соработка во истражувачката работа, ИТ, фотографиите, печатењето и издавањето, маркетингот и преводот на јазичните експерти од бугарскиот и македонскиот пограничен регион за решавање на заедничкиот предизвик за подигање на атрактивноста и видливоста на природните локалитети и средства во прекуграничниот регион за искористување на неискористениот потенцијал за природниот туризам. Дополнително зголемување на туристичката конкурентност на прекуграничниот регион преку создавање и издавање на нова и ажурирана база на дигитални податоци на локалните провајдери на природните туристички услуги и производи и нивните туристички понуди на 3 јазика: бугарски, македонски и англиски. Заедничко промовирање  на  проект и на резултатите преку 3-јазична интернет страница, публикации во медиумите, каталози, флаери, саем, фестивал, мини картички, итн.

 

Веб-страница на проектот:

www.digital-nature.eu

Партнери

Водечки партнер
Здружение Нема граници 21 век
Ќустендил
Партнер на проектот 2
Организација на жени - Штип
Источен регион