Тръжна процедура за „Оборудване на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Струмица по проект CB006.2.12.132“

16.06.2020

Тръжна процедура за „Оборудване на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Струмица по проект CB006.2.12.132“

Референтен номер: CB006.2.12.132 – PP2/04


 

Община Струмица възнамерява да възложи договор за доставка на „Оборудване на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Струмица по проект CB006.2.12.132“ с финансова помощ от Interreg-IPA Програма за ТГС България - Северна Македония, покана за представяне на предложения №: 2014TC16I5CB006-2018-2. Тръжното досие е достъпно в Отделение за международно сътрудничество и европейски фондове, ул. „Благой Янков - Мучето“ № 37 (Дом на АРМ), 2400 Струмица и е публикувано на уебсайта на възложителя https://strumica.gov.mk/ и на официалния уебсайт на програмата http : //www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 17.07.2020, 16:00 (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси се публикуват на уебсайта на възложителя https://strumica.gov.mk/ и на официалния уебсайт на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

 

Facebook icon
Twitter icon