Тръжна процедура за "ВОЛУМЕРЕН СПАЦИАЛЕН ТРЕТМАН И АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КАМП" село Попови ливади, община Гоце Делчев

18.02.2020

Тръжна процедура за "ВОЛУМЕРЕН СПАЦИАЛЕН ТРЕТМАН И АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КАМП" село Попови ливади, община Гоце Делчев

Референтен номер: Т1


Община Гоце Делчев започва тръжна процедура за  "ВОЛУМЕРЕН СПАЦИАЛЕН ТРЕТМАН И АРХИТЕКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КАМП" село Попови ливади, община Гоце Делчев, България с реф. № Т1. Тръжната процедура е в рамките на изпълнение на проект „Общото ни минало-път към съвместно бъдеще“ CB006.2.21.028 с финансова помощ от  Интеррег - ИПП Програма за ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020.

Тръжното досие е достъпно за проверка в община Гоце Делчев, ул. "Царица Йоанна" 2, гр. Гоце Делчев 2900, България и публикувано на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/www.gotsedelchev.bg

 

Крайният срок за подаване на оферти е 18.03.2020, 17:00 (местно време)

 

Възможна допълнителна информация или пояснения / въпроси се публикуват на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/www.gotsedelchev.bg

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon