Корекција бр. 1 на тендерска постапка за "ВОЛУМЕТРИСКИ СПЕЦИЈАЛЕН ТРЕТМАН И АРХИТЕКТУРЕН ДИЗАЈН НА ДЕТСКИ КАМП“ село Попови Ливади, Општина Гоце Делчев

19.03.2020

Корекција бр. 1 на тендерска постапка за "ВОЛУМЕТРИСКИ СПЕЦИЈАЛЕН ТРЕТМАН И АРХИТЕКТУРЕН ДИЗАЈН НА ДЕТСКИ КАМП“ село Попови Ливади, Општина Гоце Делчев

Референтен број: T1


 

Корекцијата е достапна ТУКА

Facebook icon
Twitter icon