ОТМЯНА НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА „Опазване на старата областна зала и изграждане на културен институт по проект Обща история и култура - мост отвъд граници"

11.02.2020

ОТМЯНА НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА „Опазване на старата областна зала и изграждане на културен институт по проект Обща история и култура - мост отвъд граници"

Референтен номер: CB006.2.21.144 – BL 5.1.1 – Works – 1


 

 

 

1.       Референтен номер:

CB006.1.21.144-BL5.1.1-Works-1

2.       Дата на публикуване:

20.12.2019

3.       Име на програмата:

Интеррег - ИПП програмата за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020, CCI 2014TC16I5CB006

4.       Възложител:

Община Дупница

5.       Причина за отмяна:

Всички технически приемливи оферти надвишават наличните финансови ресурси


Забележки:

Ако бъде пусната нова тръжна процедура за този проект, ще бъде публикувано ново известие за обществена поръчка, освен ако възлагащият орган не възложи поръчката чрез процедура на договаряне - в този случай ще бъде публикувано само възлагането на поръчката.

Facebook icon
Twitter icon