Тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития и промоция

17.01.2020

Тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития и промоция

Референтен номер: CB006.2.23.108/PP1-1


Община Дойран открива тръжна процедура за предоставяне на услуги за организиране на събития и промоция, с реф. № CB006.2.23.108 / PP1-1. Тръжната процедура е разделена на два лота (ЛОТ 1: Услуги за организиране на проектни събития и  ЛОТ 2: Услуги за видимост и промоция) и е част от проект „Възраждането на вечните символи на Дойран и Невестино“, с реф. № CB006.2.23.108, реализиран с финансова помощ от  Интеррег - ИПП Програмата за ТГС между Република България и Република Северна Македония 2014 - 2020.

 

Тръжното досие е достъпно на следните уебсайтове:

http://www.ipa-cbc-007.eu/   
http://www.dojran-info.com
http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php

 

Крайният срок за подаване на оферти е 17.02.2020, 15:00 ч. по македонско време.

 

Евентуална допълнителна информация, свързана с тази тръжна процедура, ще бъде публикувана на горепосочените уебсайтове.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

 

 

Facebook icon
Twitter icon