Тендерска постапка за „Конзервација на старата обласна зграда и изградба на културен институт во рамките на проектот Заедничка историја и култура - Мост преку границите“

20.12.2019

Тендерска постапка за „Конзервација на старата обласна зграда и изградба на културен институт во рамките на проектот Заедничка историја и култура - Мост преку границите“

Референтен број: CB006.2.21.144 – BL 5.1.1 – Works – 1


Општина Дупница започнува тендерска постапка за „Конзервација на старата обласна зграда и изградба на културен институт во рамките на проектот Заедничка историја и култура - Мост преку границите, во рамките на проектот CB006.2.21.144„ Заедничка историја и култура - Мост преку границите “ Втор повик за предлог проекти №2014TC16I5CB006, финансиран во рамки на  Интеррег-ИПА програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија “, Повик за тендер со Референтен број  CB006.2.21.144 – BL 5.1.1 – Works – 1. Тендерската постапка е во рамките на спроведувањето на проектот „Заедничка историја и култура - Мост преку границите“ и со финансиска помош од Интеррег - ИПА програмата за прекугранична соработка  Бугарија - поранешна југословенска Република Македонија 2014 - 2020.
 

Тендерската документација е достапна за преглед во Општина Дупница, плоштад Слобода бр.1., 2-ри кат, канцеларија 38, 2600 Дупница и е објавена на следните веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;  http://www.dupnitsa.bg

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 20.01.2020, 17:30 ч. (локално време).

 

Евентуалните дополнителни информации  или појаснувања/прашања ќе бидат објавени на следните веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/;  http://www.dupnitsa.bg

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

Facebook icon
Twitter icon