Прва средба на Заедничката работна група

10.10.2019

Првата средба на Заедничката работна група за стратешко планирање и програмирање на новиот програмски период 2021-2027 се одржа на 9 октомври 2019 година во салата на Прес Центарот на Министерството за регионален развој и јавни работи. Членовите на Заедничката работна група од двете држави ги усвоија основните работни документи и дискутираа за следните чекори поврзани со новиот програмски период

Facebook icon
Twitter icon