Тръжна процедура за „Оборудване на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Петрич по проект CB006.2.12.132“

12.06.2020

Тръжна процедура за „Оборудване на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Петрич по проект CB006.2.12.132“

Референтен номер:  CB006.2.12.132 – LP – Supply 1


Община Петрич възнамерява да възложи договор за доставка на „Оборудване на модулна система за реакция при кризисни ситуации в Петрич по проект CB006.2.12.132“ с финансова помощ от Interreg-IPA Програма за ТГС България - Северна Македония, покана за представяне на предложения №: 2014TC16I5CB006-2018-2. Тръжното досие е достъпно в Община Петрич, ул. Цар Борис III 24, 2850, Петрич, България и е публикувано на уебсайта на възложителя http://petrich.bg и на официалния уебсайт на програмата http : //www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Крайният срок за подаване на оферти е 16.07.2020, 17:00 (местно време).

 

Възможна допълнителна информация или разяснения / въпроси се публикуват на уебсайта на възложителя http://petrich.bg и на официалния уебсайт на програмата http://www.ipa-cbc-007.eu/.

 

Тръжната документация е на разположение ТУК

 

Възлагащият орган е органът, отговорен за разясненията във връзка с тръжната процедура.

Facebook icon
Twitter icon