Тендерска постапка за доставување на услуги за организирање на настани и промоција

17.01.2020

Тендерска постапка за доставување на услуги за организирање на настани и промоција

Референтен број: CB006.2.23.108/PP1-1


Општина Дојран започнува тендерска постапка за доставување на услуги за организирање на настани и промоција со референтен број CB006.2.23.108 / PP1-1. Тендерската постапка е поделена на два лота  (ЛОТ 1: Услуги за организирање на проектни настани и ЛОТ 2: Услуги за визуелизација и промоција) и е дел од проектот „Оживување на безвременските симболи на Дојран и Невестино“, со код CB006.2.23.108, реализиран со финансиска помош од Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2014 - 2020 година.

 

Тендерското досие е достапно на следниве веб-страници:

http://www.ipa-cbc-007.eu/   
http://www.dojran-info.com
http://www.obshtinanevestino.kncity.info/index.php

 

Крајниот рок за доставување на понудите е 17.02.2020, 15:00 ч. по македонско време.

 

Евентуалните дополнителни информации поврзани со оваа тендерска постапка ќе бидат објавени на горенаведените веб-страници.

 

Тендерската документација е достапна ТУКА

 

Договорниот орган е орган надлежен за појаснување во врска со тендерската постапка.

 

 

Facebook icon
Twitter icon