Прв состанок на Работната група за стратешко планирање и програмирање за Програма за прекугранична соработка INTERREG-IPA меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија за програмски период 2021-2027 година

05.03.2021
Event date: 
08.03.2021 15:00 to 16:30
Facebook icon
Twitter icon