2020+

Втор состанок на Заедничката работна група за Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027

12.02.2021

На 11 февруари 2021 година, онлајн се одржа вториот состанок на Заедничката работна група за Interreg - ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027. Со состанокот претседаваше г-ѓа Деница Николова, заменик министер за регионален развој и јавни работи на Република Бугарија и ко-претседаваше г-дин Зоран Димитровски, заменик министер за локална самоуправа на Република Северна Македонија.

3-та седница на Заедничката работна група

04.12.2020

Заедничката работна група на INTERREG-ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027  ја донесе Одлуката бр.4 од 27 октомври 2020 година со писмена процедура.

2-ра седница на Заедничката работна група

23.10.2020

Заедничката работна група на INTERREG-ИПА Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија 2021-2027  ја донесе Одлуката бр.3 од 13 јули 2020 година со писмена процедура.

 

 

 

Прва седница на Заедничката работна група (ЗРГ)

23.10.2020

Првата седница на Заедничката работна група (ЗРГ) за изработка на Програма за прекугранична соработка кофинансирана од ИПА III за програмскиот период 2021 - 2027 година помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија се одржа на 09 октомври 2019 година во Софија, Бугарија.

Донесените документи се приложени подолу.

 

Консултација

23.10.2020

Консултацијата за новиот програмски период 2021-2027 година може да ја најдете ТУКА

ТРАНСГРАНИЧЕН ОРИЕНТАЦИСКИ ДОКУМЕНТ за програми за прекугранична соработка по IPA CBC програмите со учество на региони на Република Бугарија, Република Северна Македонија, Република Србија и Република Турција

23.10.2020

Овој документ ги утврдува клучните карактеристики на прекуграничниот регион помеѓу Република Бугарија, Република Северна Македонија, Република Србија и Република Турција и ги истакнува опциите и насоките за програмирање на следните програми на Interreg долж таа граница. Тој е дел од низата слични документи подготвени од ГД РЕГИО за сите копнени граници на ЕУ (и границите со Норвешка и Швајцарија).

Subscribe to 2020+