2020+

Консултација

23.10.2020

Консултацијата за новиот програмски период 2021-2027 година може да ја најдете ТУКА

ТРАНСГРАНИЧЕН ОРИЕНТАЦИСКИ ДОКУМЕНТ за програми за прекугранична соработка по IPA CBC програмите со учество на региони на Република Бугарија, Република Северна Македонија, Република Србија и Република Турција

23.10.2020

Овој документ ги утврдува клучните карактеристики на прекуграничниот регион помеѓу Република Бугарија, Република Северна Македонија, Република Србија и Република Турција и ги истакнува опциите и насоките за програмирање на следните програми на Interreg долж таа граница. Тој е дел од низата слични документи подготвени од ГД РЕГИО за сите копнени граници на ЕУ (и границите со Норвешка и Швајцарија).

Subscribe to 2020+