Първа среща на Работната група за стратегическо планиране и програмиране за Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA между Република България и Република Северна Македония за програмния период 2021-2027

05.03.2021
Event date: 
08.03.2021 15:00 to 16:30
Facebook icon
Twitter icon